Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce potvrzuje, že výrobek splňuje všechny požadavky dle platných směrnic. Vydáním prohlášení o shodě výrobce dokládá, že posoudil shodu výrobku s požadavky danými nařízením vlády či směrnicemi. Prohlášení o shodě se vydává na výrobky, které nejsou v harmonizované sféře s EU, ES Prohlášení o shodě se pak  vydává na výrobky v harmonizované sféře.Označení CE (zkratka francouzského sousloví Conformité Européenne) dokládá shodu výrobku s legislativou EU – tedy, že je bezpečný a šetrný k životnímu prostředí.

Jak získat prohlášení o shodě rychle a jednoduše?

Prohlášení o shodě v oblasti strojních zařízení vyřídíte rychle a jednoduše u firmy Conformity s.r.o. U této firmy s 20letou tradicí naleznete individuální, diskrétní a přátelský přístup. Celý proces u nového i používaného strojního zařízení po vystavení objednávky a provedení jeho prohlídky je zpravidla ukončen do 14 dnů. Jistota solidního jednání je podložena referencemi od spokojených zákazníků.